EDUCACIÓN A DISTANCIA

Modalidad Semipresencial

CARTELERA VIRTUAL

Aquí publicaremos las ultimas novedades.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Novedades y Vias de Comunicación

Características de cursado e información

 https://semifce.wixsite.com/semipresencialface

Información de contacto

  0299-154044855

 semifce@gmail.com

Redes Sociales:

 modalidadsemipresencial

 mod.semipresencial

 ModalidadSemipresencial

VIAS DE COMUNICACIÓN

Departamento de Educación a Distancia

 eadface@gmail.com

Redes Sociales:

 eadface

 ead_face

 eadface25

Soporte PEDCO

  pedco.face@gmail.com